Nokia เจรจาซื้อกิจการ Alcatel-Lucent

Nokia เจรจาซื้อกิจการ Alcatel-Lucent  ธุรกิจ Network Infrastructure สัญชาติฝรั่งเศส และถ้าการควบรวมกิจการประสพความสำเร็จจะกลายเป็นธุรกิจ Telecom ใหญ่ของยุโรปขนาด $43พันล้านเหรียญ

 

Nokia เจรจาซื้อกิจการ Alcatel-Lucent

Website Techcrunch เปิดเผยสาเหตุที่ Nokia เจรจาซื้อกิจการ Alcatel-Lucent ว่าเกิดจากเหตุผลหลัก 2 ประการคือเพื่อขยายขนาดกิจการและเพื่อครอบครอง License ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 5G

หลังการขายธุรกิจโทรศัพท์มือถือ Nokia ให้กับ Microsoft เมื่อปี 2013  Nokia ได้กลายเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจหลักด้าน Network Infrastructure โดยเป็นอันดับ 3 รองจาก Ericsson และ Huawei  การแข่งขันในธุรกิจ Network Infrastructure สูงมากและขนาดของกิจการเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ Nokia ต้องขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นซึ่งวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการซื้อกิจการของคู่แข่งที่มีขนาดเล็กกว่านั่นก็คือ Alcatel-Lucent

 

 

Techcrunch เปิดเผยว่านอกจากเพื่อเพิ่มขนาดของกิจการแล้ว สาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ Nokia เจรจาซื้อกิจการ Alcatel-Lucent น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ 5G  เป็นที่ทราบกันว่าขณะนี้บริษัท Network Infrastructure รวมถึง Nokia ต่างก็กำลังแข่งขันกันเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบ 5G และเชื่อกันว่า Alcatel-Lucent ครอบครองลิขสิทธิ์บางตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบ 5G  ถ้าการซื้อกิจการประสพความสำเร็จ Nokia ก็จะได้ลิขสิทธิ์ส่วนนี้เมื่อรวมกับลิขสิทธิ์บางตัวที่ Nokia ถืออยู่ก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่งสำคัญอย่าง Ericsson และ Huawei

 

nokia

การเจรจาควบรวมกิจการครั้งนี้ได้รับทั้งเสียงตอบรับในแง่บวกและลบจากนักวิเคราะห์ สำหรับผู้ที่เห็นด้วยให้เหตุผลว่าการควบรวบสามารถลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในขณะที่ผู้คัดค้านเห็นว่าการควบรวมอาจมีปัญหาในการหลอมรวมวัฒนธรรมการทำงาน และการควบรวมอาจได้กิจการที่ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงกิจการที่แข็งแกร่งขึ้นเสมอไป

ที่มา: Techcrunch และ BBC