Octopus (หมึก) ขึ้นบกมาจับเหยื่อเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่?

Octopus หรือหมีกเป็นสัตว์น้ำที่มีหลากหลายสายพันธ์ จากการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าหมึกเป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความฉลาดกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นๆ

octopus

 

หมีกเป็นสัตว์น้ำที่มีอาวุธรอบตัวที่สามารถใช้ในการพรางตัวและโจมตีล่าเหยื่อ แต่ Clip ที่หมึกขึ้นบกมาจับปูเป็นเหยื่อสร้างความฮือฮามากเนื่องจากไม่เคยมีใครคิดว่าหมึกสามารถขึ้นบกมาจับสัตว์เป็นอาหาร  นักวิทยาศาสตร์บอกกับ National Geographic ว่าหมึกชนิดนี้ชื่อ shallow-water octopuses มีอยู่หลายร้อยชนิดขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกันและล้วนเป็นสัตว์กินเนื้อ ล่าเหยื่อด้วยการกัดและปล่อยสารพิษ neurotoxin จนเหยื่อเสียชีวิต หมีกชนิดนี้สามารถอยู่บนบกได้ครั้งละ 1 -2 นาทีตราบเท่าที่ระบบหายใจของมันยังเปียกน้ำอยู่ และเพื่อความปลอดภัยของมันเองที่อาจถูกสัตว์ชนิดอื่นจับกินได้เช่นกันเมื่ออยู่บนบกทำให้ปฏิบัติการล่าเหยื่อบนบกต้องรวดเร็วและรีบกลับลงใต้น้ำทันที  ต่อคำถามว่าเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ที่หมึกขึ้นมาจับเหยื่อถึงบนบก นักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับหมึก (Octopus) สายพันธ์นี้

ชม Clip ครับ