ตั้งค่า Windows ให้เปิด File หรือ Folder ด้วยการ Click ครั้งเดียว

ผู้ใช้ Windows 10 ที่อยากเปลี่ยนจาก Double Click เป็น Single Click เพื่อเปิด File/Folder  ติดตามวิธี ตั้งค่า Windows ให้เปิด File หรือ Folder ด้วยการ Click ครั้งเดียว ครับ

การ Double Click เพื่อเปิด File หรือ Folder เป็นค่ามาตรฐานของ Windows มาตั้งแต่แรก แต่ผู้ใช้ Smartphone เป็นประจำก็เริ่มคุ้นกับการแตะแค่ครั้งเดียวก็สามารถเปิด File/Folder เราสามารถ Set ค่าใน Windows 10 เพื่อเปลี่ยนจาก Double Click เป็น Single Click เวลาเปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

 

วิธี ตั้งค่า Windows ให้เปิด File หรือ Folder ด้วยการ Click ครั้งเดียว

 

1  เปิด File Explorer แล้ว Click ที่ File > Change folder and search options


2  เลือก General

3  จาก Section Click items as follows เปลี่ยนค่า Double-click to open an item เป็น Single-click to open an item และ Underline icon tiles only when I point at them (ตามภาพด้านล่าง)

วิธี ตั้งค่า Windows ให้เปิด File หรือ Folder ด้วยการ Click ครั้งเดียว

4  Click ที่ Apply

 

หลังจากการเปลี่ยนค่า เราสามารถเปิด File/Folder ด้วยการ Click เพียงครั้งเดียวเหมือนการ Click Link  เราสามารถเปลี่ยนวิธีเปิด File/Folder กลับเป็น Double Click ด้วยการเปลี่ยนค่าในข้อ 3 ให้เป็น Double-click to open an item ครับ