ยิ่งอ้วนโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมยิ่งลด Being overweight cuts the risk of dementia

ข้อมูลจากการสำรวจโดย  Oxon Epidemiology และ London School of Hygiene and Tropical Medicine ทำให้นักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ต่างประหลาดใจเนื่องจากผลการสำรวจกลับพบว่า  ยิ่งอ้วนโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมยิ่งลด

 

ยิ่งอ้วนโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมยิ่งลด

การสำรวจโดย  Oxon Epidemiology และ London School of Hygiene and Tropical Medicine เป็นการสำรวจในวงกว้างเป็นการเก็บข้อมูลจากประชากรอายุเฉลี่ย 55 ปี จำนวน 1,958,191 รายตลอด 20 ปีที่ผ่านมาในสหราชอาณาจักร ผลสำรวจพบว่าคนที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีโอกาสเสี่ยงกับการเป็นโรคความจำเสื่อมมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ประมาณ 39% ในขณะที่คนซึ่งมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานมีโอกาสเสี่ยงกับโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวตามเกณฑ์มาตรฐาน 18% และคนที่เป็นโรคอ้วนมีโอกาสเสี่ยงกับโรคความจำเสื่อมน้อยกว่าคนน้ำหนักมาตรฐานถึง 24%

 

 

แม้แต่ Dr Nawab Qizilbash ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสำรวจยังแปลกใจกับผลสำรวจครั้งนี้ซึ่งเป็นการสำรวจในวงกว้างและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการสำรวจ  นักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ทำให้ผลสำรวจออกมาตามนี้ แต่คาดว่าอาจเป็นเพราะผู้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานมักมีปัญหาขาดวิตามิน D และ E ซึ่งการขาดวิตามิน 2 ชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการสมองเสื่อม

 

dementia

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการมีน้ำหนักตัวตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถึงแม้ผลสำรวจจะบอกว่าความอ้วนจะลดโอกาสเกิดสมองเสื่อม แต่ความอ้วนจะทำให้เราเสี่ยงกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเส้นเลือดสมอง และโรคมะเร็งบางประเภท

ถึง ยิ่งอ้วนโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมยิ่งลด แต่อาจจะอยู่ไม่ถึงวันที่ได้ประโยชน์จากความอ้วน!

 

ที่มา: BBC