Panasonic Autonomous Wheelchairs เริ่มทดสอบที่สนามบิน Haneda ญี่ปุ่น

สนามบิน Haneda เริ่มทดสอบ Panasonic Autonomous Wheelchairs รถเข็นอัจฉริยะ เพื่อผู้สูงอายุและผู้เดินเหินไม่สะดวกสามารถใช้บริการสนามบินได้ง่ายขึ้น

 

 

ปัจจุบันสนามบินนานาชาติมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการโดยสารเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความใหญ่โตของสนามบินเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการโดยสารเครื่องบิน และเป็นที่มาของ Panasonic Autonomous Wheelchairs  ซึ่ง Panasonic พัฒนาสำหรับผู้สูงอายุซึ่งกำลังจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงผู้มีปัญหาในการเดิน

 

Panasonic Autonomous Wheelchairs เริ่มทดสอบที่สนามบิน Haneda ญี่ปุ่น

 

Panasonic Autonomous Wheelchair ติดตั้งระบบ Autonomous Mobility Technology สามารถสื่อสารกับผู้ใช้ผ่าน Smartphone ซึ่งสามารถระบุสถานที่ภายในสนามบินที่ต้องการให้ รถเข็นอัจฉริยะไปส่ง ความสามารถพิเศษของ Autonomous Wheelchairs รุ่นนี้ก็คือสามารถสั่งให้มันเดินทางไปพร้อมๆ กันหลายๆ คัน รองรับการเดินทางของผู้สูงอายุหลายคนที่เดินทางด้วยกัน  เมื่อส่งผู้สูงอายุถึงที่หมาย  Panasonic Wheelchairs จะกลับสู่จุดเก็บรถเข็นโดยอัตโนมัติ แก้ปัญหารถเข็นจอดเกะกะ นอกจากนี้ยังมีระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อ Sensors ตรวจพบสิ่งกีดขวางที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

 

 

สนามบิน Haneda, ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดทดสอบ Panasonic Autonomous Wheelchair จนถึง 31 มีนาคม ค.ศ. 2018 โดยมีแผนจะใช้งานจริงในปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

 

ที่มา: Engadget และ Panasonic