Pitch, Yaw, Roll Angles ศาสตร์ในการถ่าย Selfies

 

สวยมั้ยหล่อมั้ยไม่สำคัญแต่ใครที่มี Smartphone ต้องเคยถ่าย Selfies ภาพตัวเอง อ่าน Pitch, Yaw, Roll Angles ศาสตร์ในการถ่าย Selfies ให้ดูดี

 

 

ภาพ Selfies ที่ดูดีไม่จำเป็นต้องภาพของหนุ่มหล่อ, สาวสวย แต่ต้องเป็นภาพที่คนถ่ายมีความมั่นใจและมีวิธีการ Pose ใบหน้าให้เหมาะสม  เว็บไซต์ Lifehack แนะนำวิธีการ Selfies โดยการเลือกมุมที่ช่วยให้รูปหน้าดูดีที่สุด หรือการใช้ Pitch, Yaw, Roll Angles ช่วยในการถ่าย Selfies

Image - Pitch, Yaw, Roll Angles ศาสตร์ในการถ่าย Selfies

 

Pitch คือการขยับใบหน้าแนวตรงหรือเงยหน้าและก้มหน้า  Pitch Angle ที่เหมาะที่สุดคือให้ก้มหน้าลงอย่างน้อยประมาณ 15 องศา

Pitch

 

Yaw คือการขยับใบหน้าแนวขวางหรือหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวา  Yaw Angle ที่เหมาะที่สุดคือหันหน้าไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ (โดยเลือกด้านที่ดูดีกว่า) ประมาณ 20%

yaw

 

Roll คือการเอียงหน้าไปทางซ้ายหรือขวา  Roll Angle เป็นเทคนิคเฉพาะตัวสามารถปรับเลือกให้เหมาะกับตัวเอง

Roll

 

และภาพนี้คือส่วนผสมของ Pitch, Yaw, Roll Angles ศาสตร์ในการถ่าย Selfies ครับ

Pitch, roll

 

ขอบคุณภาพและเรื่องจาก Lifehack