Robot จิ๋ว 6 ตัว หนักรวม 99 กรัมลากรถยนตร์หนัก 1.76 ตัน

 

นักวิทยาศาสตร์จาก Biomimetics and Dexterous Manipulation Laboratory มหาวิทยาลัย Stanford, สหรัฐอเมริกา พัฒนา Robot หรือหุ่นยนตร์ขนาดจิ๋วหนักแค่ตัวละ 16 กรัม แต่เมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีม 6 ตัวสามารถลากรถยนตร์หนัก 1.76 ตัน

 

 

คณะนักวิทยาศาสตร์จาก Biomimetics and Dexterous Manipulation Laboratory เปิดเผยว่าได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ มาจากความรู้ด้านชีววิทยา โดยแนวคิดการพัฒนาขาของหุ่นยนตร์ให้มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากแต่สามารถยีดเกาะกับพื้นผิวได้ดีมาจากตุ๊กแก ในขณะที่ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้มาจากมดที่นอกจากจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษแล้ว ยังสามารถร่วมกันลากสิ่งของได้อย่างพร้อมเพียงกันโดยแต่ละตัวใช้ขา 3 ข้างจาก 6 ข้างในจังหวะเวลาเดียวกัน

Robot - Team of µTug Microrobots Pulls a Car

ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ Robot ตัวจิ๋ว 6 ตัวน้ำหนักรวมกัน 99 กรัมหรือประมาณ 1 ขีดเท่านั้น ในการลากรถยนตร์หนัก 1.76 ตันให้เคลื่อนที่ได้สำเร็จ  ซึ่งถ้าเทียบกันตามอัตราส่วนของ Robot กับคน หมายความว่าคน 6 คนจะสามารถร่วมกันลากหอไอเฟล (Eiffel Tower) ให้เคลื่อนที่ได้

ผลงานของนักวิทยาศาสตร์คณะนี้จะถูกนำเสนอในงาน  International Conference on Robotics and Automation ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน ในเดือนพฤษภาคม 2016 นี้

ชม Clip – Let’s all Pull Together: Team of µTug Microrobots Pulls a Car จาก bdmlstanford YouTube Channel ครับ

 

 

ที่มา: New York Times