Samsung ซื้อกิจการ Viv

 

Samsung ซื้อกิจการ Viv ระบบ AI Assistant ซึ่งมี Dag Kittlaus, Adam Cheyer และ Chris Brigham อดีตผู้ก่อตั้ง Siri เป็นเจ้าของ  ไม่มีการเปิดเผยมูลค่าของ Deal นี้

Samsung ซื้อกิจการ Viv

Viv คือระบบ AI Assistant ที่มีการทำงานใกล้เคียงกับ Siri เนื่องจากพัฒนาโดย Dag Kittlaus, Adam Cheyer และ Chris Brigham ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Siri ที่ถูก Apple ซื้อกิจการไปเมื่อปี 2010  แต่ผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คนลาออกจาก Apple หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี และร่วมกันสร้าง Viv เมื่อปี 2012 และถูก Samsung เข้าซื้อกิจการเมื่อวานนี้

 

ดีล Samsung ซื้อกิจการ Viv  ครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยราคา โดย Samsung บอกเพียงว่าภายหลังการซื้อกิจการ Viv ยังคงบริหารงานเองอย่างอิสระ ทำหน้าที่พัฒนาระบบ AI Assistant ให้ Samsung โดยไม่จำกัดเฉพาะ Smartphone เท่านั้น แต่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Samsung อีกมากมายเช่น  TV, VR Ware, Smartwatch, ฯลฯ

 

ที่มา: Engadget  และ Techcrunch