Samsung เสียหายจาก Galaxy Note 7 $5.4 พันล้านเหรียญ

Samsung ประเมินยอดความเสียหายจาก Galaxy Note 7 เพิ่มอีก $3.1 พันล้านเหรียญ ส่งผลให้ Samsung เสียหายจาก Galaxy Note 7 $5.4 พันล้านเหรียญ แต่บริษัทยังมีกำไร

Samsung เสียหายจาก Galaxy Note 7 $5.4 พันล้านเหรียญ

หลังจาก Samsung Galaxy Note 7 มีปัญหาแบตเตอรี ทำให้บางเครื่องเกิดไหม้และระเบิด  Samsung แก้ปัญหาโดยการรับเปลี่ยนสินค้าและออก Galaxy Note 7 รุ่นใหม่ทดแทน แต่ปรากฎว่าเครื่องรุ่นใหม่ก็เกิดปัญหาเดิมอีก  ทำให้ Samsung ตัดสินใจหยุดผลิตและหยุดจำหน่าย Galaxy Note 7 พร้อมเรียกคืนสินค้าทั้งหมดรวมถึงการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ Samsung Galaxy Note 7 เพื่อป้องกันความเสียหายต่อภาพลักษณ์โดยรวมของ Brand Samsung ตามที่เป็นข่าวต่อเนื่องมาหลายเดือนนั้น

 

สัปดาห์ก่อน (วันที่ 12 ตุลาคม 2016) Samsung ปรับลบผลกำไรไตรมาส 3 ลง $2.3 พันล้านเหรียญ แต่ปรากฏว่าตัวเลขประเมินความเสียหายที่เกิดจากการหยุดผลิต, หยุดจำหน่าย, เรียกคืนสินค้า และคืนเงินให้ผู้ซื้อเครื่อง สูงกว่าที่คาดไว้แต่แรก ทำให้อีกเพียง 2 วันให้หลัง Samsung ประเมินตัวเลขความเสียหายเพิ่มอีก $3 พันล้านเหรียญ ทำให้ความเสียหายโดยประมาณที่เกิดจาก Samsung Galaxy Note 7 รวมทั้งหมดกลายเป็น $5.4 พันล้านเหรียญ หรือประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม Samsung คาดว่าในไตรมาส 3 ของปี 2016 บริษัทยังสามารถทำกำไรหลังจากหักความเสียหายจาก Samsung Galaxy Note 7 แล้ว ถึง $4.5 พันล้านเหรียญ เนื่องจากยอดขาย Samsung Galaxy S7 และ S7 Edge  ที่สูงเป็นประวัติการณ์

 

Samsung เปิดเผยว่าเพื่อให้ธุรกิจ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Samsung ดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติ บริษัทจะเร่งเพิ่มยอดขายของ Samsung Galaxy รุ่นเรือธงเช่น Samsung Galaxy S7 และ S7 Edge เพื่อเป็นการทดแทนยอดขายที่คาดว่าจะได้จาก Samsung Galaxy Note 7

 

นอกจากนี้ Samsung จะให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตของ Samsung โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

 

BBC เปิดเผยว่าเฉพาะเดือนกันยายน 2016 ที่ผ่านมา Samsung เรียกคืน Samsung Galaxy Note 7 ประมาณ 2.5 ล้านเครื่อง

 

ที่มา: BBC