Singapore ทดสอบรถโดยสารไร้คนขับ ขนาดใหญ่

หลังทดสอบรถยนต์ไร้คนขับได้ไม่นาน Singapore ทดสอบรถโดยสารไร้คนขับ ขนาดใหญ่ (Full-size Autonomous Bus)  วิ่งจาก Nanyang Technological University ไป CleanTech Park 

Singapore ทดสอบรถโดยสารไร้คนขับ

รถโดยสารที่ใช้ในการทดสอบพัฒนาโดย Nanyang Technological University (NTU) เป็นรถโดยสารขนาดใหญ่แบบ Full Size Autonomous Bus  ความยาว 12 เมตร (40ฟุต) รองรับผู้โดยสารได้ 80 คน ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีการสร้างจุด Charge ไฟไว้ตามบริเวณที่จอดรถโดยสารตลอดเส้นทางวิ่ง

 

รถโดยสารไร้คนขับรุ่นนี้ จะทดลองวิ่งในพื้นที่ Jurong West region ของ Singapore เส้นทางวิ่งเริ่มต้นจากสถานี ภายในมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ไปถึง  CleanTech Park ระยะทางประมาณ 1 ไมล์ ในขั้นต้นจะใช้รถโดยสารไร้คนขับ จำนวน 2 คันในการทดสอบระบบและมีแผนจะขยายเส้นทางวิ่งเป็น 5 ไมล์จนถึงสถานีรถไฟฟ้า Pioneer MRT ในอนาคต

 

Nanyang Technological University (NTU) เริ่มทดสอบ การวิ่งรถโดยสารไร้คนขับขนาดเล็ก (Shuttle Bus) ไปกลับบนเส้นทางเดียวกันนี้มาตั้งแต่ปี 2013 แล้ว ก่อนจะนำประสพการณ์มาพัฒนารถโดยสารไร้คนขับขนาดใหญ่รุ่นนี้ จุดประสงค์ก็เพื่อแก้ปัญหาจราจรคับคั่ง, เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, รวมถึงลดสภาวะมลพิษในอากาศ

 

การทดสอบครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง  Land Transport Authority (LTA) หรือองค์การขนส่งทางบกของสิงคโปร์ กับ Nanyang Technological University  เป็นการทดสอบรถโดยสารไร้คนขับขนาดใหญ่ครั้งแรกของประเทศ Singapore  ถ้าประสพความสำเร็จ อาจมีการทดสอบในพื้นที่อื่นๆ  ก่อนเปิดบริการจริงในอนาคต

 

ที่มา: Channel News Asia