Smarter Recycling ถังและเครื่องแยกขยะอัจฉริยะ

Cambridge Consultants พัฒนา Smarter Recycling ถังและเครื่องแยกขยะอัจฉริยะ สามารถ Scan โครงสร้างวัสดุว่าสามารถย่อยสลายหรือต้องนำไป Recycle

 

 

ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม แต่ผลสำรวจพบว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายๆ ประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร ยังมีอัตราการนำวัสดุใช้แล้วหรือขยะมา Recycle ค่อนข้างต่ำ  นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุเป็นเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าวัสดุใช้แล้วประเภทใดบ้างที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทิ้งได้เลย หรือที่ย่อยสลายได้ยากและควรนำมา Recycle

 

Smarter Recycling ถังและเครื่องแยกขยะอัจฉริยะ

 

Cambridge Consultants พัฒนา Smarter Recycling ถังและเครื่องแยกขยะอัจฉริยะ สามารถ Scan โครงสร้างของวัสดุว่าทิ้งได้ทันทีเพราะย่อยสลายได้ง่ายหรือควรแยกไว้เพื่อ Recycle ระบบของเครื่องสามารถแยกชนิดวัสดุว่า เป็นพลาสติก, โลหะ, กระดาษ พร้อมสัญญานไฟให้ผู้บริโภคทิ้งได้ถูกช่อง  นอกจากนี้ยังมีระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ที่สามารถเรียนรู้โครงสร้างชนิดวัสดุใหม่ๆ ด้วยตัวมันเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง

จุดประสงค์ในการพัฒนา Smarter Recycling  ไม่ใช่เพื่อใช้ในบ้าน (น่าจะเป็นเพราะต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง) โดย Cambridge Consultants ตั้งใจจะให้เป็นถังขยะสำหรับร้านค้า, ภัตตาคาร, ร้านอาหาร ซึ่งมีขยะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นขวด, กระป๋อง, ถ้วย, กล่อง ฯลฯ

Cambridge Consultants ไม่ได้เปิดเผยกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ และไม่ได้เปิดเผยราคา

ชม Clip ครับ

 

A smarter way to recycle from Cambridge Consultants on Vimeo.

 

 

ที่มา: Engadget