Solar Powered Bike Path ถนนพลังแสงอาทิตย์สำหรับจักรยาน

Poland เปิดตัว Solar Powered Bike Path ถนนพลังแสงอาทิตย์สำหรับจักรยาน ที่เมือง Pruszków สะสมพลังแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและเปลี่ยนเป็นแสงไฟในเวลากลางคืน

Solar Powered Bike Path ถนนพลังแสงอาทิตย์สำหรับจักรยาน

TPA sp. z o.o ผู้สร้างถนนพลังแสงอาทิตย์เส้นนี้ เปิดเผยว่าพื้นถนนจักรยานเส้นนี้มีส่วนประกอบของสารเคมีที่สามารถดูดพลังความร้อนของแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและคายความร้อนในเวลากลางคืน ความร้อนที่คายออกมาจะทำให้สาร Luminophores  อีกส่วนประกอบหนึ่งของพื้นถนนเปล่งแสงเรืองรองได้นาน 10 ชั่วโมงช่วยประหยัดงบประมาณให้เทศบาลเมือง Pruszków ที่ไม่ต้องเปิดไฟสำหรับถนนสำหรับจักรยานเส้นนี้ในเวลากลางคืน

 

TPA sp. z o.o บอกว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ได้กับถนนทุกประเภท แต่เริ่มทดลองกับถนนสำหรับจักรยานเป็นลำดับแรกก่อนจะใช้ในโครงการใหญ่ เช่นถนนคอนกรีตและถนนในเมืองใหญ่ ในโอกาสต่อไป ที่สำคัญยังสามารถเลือกสีให้เข้ากับสถานที่ต่างๆ ได้ด้วย

solar-powered-path

ที่มา: Techcrunc

ขอบคุณภาพจาก TPA sp. z o.o