Spot หุ่นยนต์ 4 ขา ที่ใกล้เคียงสิ่งมีชีวิตที่สุดในยุคนี้

Spot หุ่นยนต์ 4 ขา พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทำให้มันเคลื่อนที่ได้เหมือนสัตว์ 4 เท้าที่มีชีวิต ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Spot ก็คือ Boston Dynamics ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา

 

Spot  หุ่นยนต์ 4 ขา

Spot ถูกพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภายในอาคารและนอกสถานที่  การเคลื่อนที่ทั้งหมดถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบไฮโดรลิค ส่วนหัวติดตั้ง Sensor ที่ช่วยให้ Spot สามารถเคลื่อนที่ได้บนพื้นต่างระดับ สามารถขึ้นลงบันได หรือปีนพื้นที่ลาดเอียงได้อย่างสบายๆ  วิธีการเคลื่อนตัวของ Spot ใกล้เคียงกับสัตว์ 4 เท้าอย่างสุนัขและม้า   Spot หนัก 160 ปอนด์หรือประมาณ 71.5 กิโลกรัม ใช้พลังงานที่ Charge จากไฟฟ้า

Boston Dynamics ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Spot ตัวนี้ เป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงมากในสหรัฐอเมริกา เคยเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Big Dog ให้กับกองทัพสหรัฐฯ   Boston Dynamics ถูก Take Over โดย Google ในเดือนธันวาคมปี 2013

ชม Clip การทำงานของ Spot หุ่นยนต์ 4 ขา ครับ