เปิดตัว Summit Supercomputer ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก

สหรัฐอเมริกากลับมาเป็นผู้นำ Supercomputer อีกครั้งจากการ เปิดตัว Summit Supercomputer ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ความเร็ว 200 petaflops เร็วกว่า Sunway TaihuLight ของจีนกว่า 2 เท่า

 

เปิดตัว Summit Supercomputer ประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกImage Credit: Oak Ridge National Laboratory (ORNL)

 

IBM และ Oak Ridge National Laboratory (ORNL) แล็บของ U.S. Department of Energy หรือกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกา เปิดตัว Summit ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สุด ซี่งมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ความเร็ว 200 petaflops เร็วกว่า Sunway TaihuLight ของจีน ซี่งมีความเร็ว 93 petaflops กว่า 2 เท่า

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Summit  มีขนาดพอๆ กับสนามเทนนนิส 2 คอร์ท ประกอบด้วย เซิร์ฟเวอร์  4,608 ตัว, แต่ละเซิร์ฟเวอร์ ใช้ชิป  22-core IBM Power9 จาก IBM  2 ตัว และชิป  Nvidia Tesla V100 GPU 6 ตัว, ระบบความเย็นของ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Summit  ใช้น้ำ  4,000 แกลลอนต่อนาที, ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าๆ กับการใช้ไฟไฟ้าใน 8,100 ครัวเรือน

 

Image Credit: Oak Ridge National Laboratory (ORNL)

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ Summit ของ Oak Ridge National Laboratory (ORNL) มี IBM ผู้พัฒนาหลักโดยร่วมกับ Nvidia, RedHat และ InfiniBand  เป็นการพัฒนาเพื่องาน Artificial Intelligence c]t Machine Learning ระดับสูง รวมถึงงานวิจัยที่ต้องการประสิทธิภาพในการคำนวณซับซ้อนระดับสูง เช่นงานวิจัยด้านพลังงาน, ดาราศาสตร์, การแพทย์ ฯลฯ

ปัจจุบันการแข่งขันด้าน Supercomputer ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานวิจัยด้านการแพทย์, ดาราศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, ปรมาณู, การทหาร ฯลฯ โดยเป็นการแข่งขันของประเทศชั้นนำ เช่น สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, และประเทศอื่นๆ ในยุโรป  แน่ใจได้ว่าอีกไม่นานจะมีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประสิทธิภาพสูงกว่านี้อย่างแน่นอน

 

ที่มา:  Engadget