Sundar Pichai คือ CEO รายได้สูงที่สุดในสหรัฐฯ

CEO ที่รับเงินเดือนและผลตอบแทนสูงในสหรัฐฯ มีมากมาย แต่ที่มีรายได้และค่าตอบแทนที่น่าตื่นตาตื่นใจมีเพียงไม่กี่คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น CEO ของธุรกิจขนาดยักษ์  เว็บไซต์ Engadget เปิดเผยว่า ณ ปัจจุบัน Sundar Pichai คือ CEO รายได้สูงที่สุดในสหรัฐฯ

Sundar Pichai คือ CEO รายได้สูงที่สุดในสหรัฐฯ

 

Engadget เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2016 Alphabet ได้มอบหุ้นจำนวน 273,328 หุ้นคิดเป็นมูลค่า $199 ล้านเหรียญให้แก่ Sundar Pichai ในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง CEO คนปัจจุบันของ Google และทำให้เขากลายเป็น CEO ที่มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

 

ปัจจุบัน Sundar Pichai ถือหุ้น Alphabet มูลค่าโดยรวมประมาณ $650 ล้านเหรียญ รองจาก Larry Page และ Sergey Brin 2 ผู้ก่อตั้ง Google ที่ถือหุ้นประมาณ $34.6 พันล้านเหรียญ และ $33.9 พันล้านเหรียญตามลำดับ และ Eric Schmidt อดีต CEO Google ที่ถือหุ้นประมาณ $3 พันล้านเหรียญ

 

ที่มา: Engadget