มหาวิทยาลัยยอดนิยม จาก Google Search

Google เปิดเผย20 มหาวิทยาลัยยอดนิยม จากทั่วโลก โดยรวบรวมจากผล search ใน Google  ซึ่งแตกต่างจากการจัดทำโดยสำนักสำรวจต่างๆ อย่างสิ้นเชิง  ผล search นี้ทำให้ทราบว่าความสนใจของคนรุ่นใหม่ๆ เปลี่ยนไปจากที่เคยให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่หันมาให้ความสนใจกับมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบ Online มากกว่า