Sony เปิดตัว Aibo Robot Pet Dog รุ่นใหม่ มีระบบ AI

Sony เปิดตัว Aibo Robot Pet Dog รุ่นใหม่ มีระบบ AI สามารถเรียนรู้สิ่งแวดล้อม, พฤติกรรมเจ้าของ และสมาชิกในครอบครัว เพื่อหลอมรวมและพัฒนาเป็นบุคคลิกภาพของหุ่นยนต์สุนัขแต่ละตัว