AIM แชทแอพเก่าแก่ จะปิดบริการ วันที่ 15 ธันวาคม 2017

AOL ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจในเครือ  Verizon แจ้งว่า AOL Instant Messenger หรือ AIM แชทแอพเก่าแก่ จะปิดบริการ วันที่ 15 ธันวาคม 2017 หลังให้บริการมานาน 20 ปี