Air Umbrella – ร่มกันฝนที่มีแต่ด้ามร่ม

เชื่อกันว่าร่มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีประวัติยาวนานกว่า 3 พันปีและเป็นสิ่งประดิษฐ์เพียงไม่กี่ชนิดที่แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีใช้งาน แต่ในที่สุดก็มีผู้ประดิษฐ์ร่มแนวใหม่ที่ใช้พลังลมและใช้ชื่อว่า Air Umbrella – ร่มกันฝนที่มีแต่ด้ามร่ม