AirAsia ลงทุนสายการบินราคาประหยัดที่ประเทศจีน

AirAsia ลงทุนสายการบินราคาประหยัดที่ประเทศจีน เตรียมเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินที่เมือง Zhengzhou ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สายการบินราคาประหยัด China AirAsia ซึ่งร่วมลงทุนกับ China Everbright Group