ไตรมาส 4 ปี 2017 Alphabet มีรายได้ $3.23 หมื่นล้านดอลลาร์

Alphabet บริษัทแม่ของ Google รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 4 ปี 2017 Alphabet มีรายได้ $3.23 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2016 ประมาณ 24%

Alphabet เริ่มใช้เทคโนโลยี Internet ใหม่ ในพื้นที่ชนบทของ India

Google X หรือปัจจุบันคือ  X หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของ Alphabet เริ่มใช้เทคโนโลยี Internet ใหม่ ในพื้นที่ชนบทของ India โดยร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมในรัฐ  Andhra Pradesh ประเทศ India

Google รายได้ $2.78 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2017  Alphabet บริษัทแม่ของ Google รายได้ $2.78 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

Malta Project ที่เก็บพลังงานสะอาดขนาดยักษ์ โดย Google

Alphabet บริษัทแม่ของ Google เริ่มโครงการใหม่ ภายใต้ Code Name – Malta  Project ที่เก็บพลังงานสะอาดขนาดยักษ์ แก้ปัญหาพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และลมที่สูญเสียไปเนื่องจากไม่มีที่เก็บ

ไตรมาส2 ปี 2017 Google รายได้ $2.58 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการ ไตรมาส2 ปี 2017 Google รายได้ $2.58 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 21เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิ์  $3.5 พันล้านเหรียญลดลงจาก $4.9 พันล้านเหรียญเมื่อปี 2016 เนื่องจากการสำรอง $2.7 พันล้านเหรียญเพื่อจ่ายค่าปรับให้ EU

ผลประกอบการ Alphabet ไตรมาสแรกปี 2017 กำไร $5.4 พันล้าน

ผลประกอบการ Alphabet ไตรมาสแรกปี 2017 กำไร $5.4 พันล้านเหรียญ จากรายได้ $2.48 หมื่นล้านเหรียญ รายได้จากธุรกิจที่ไม่ใช่โฆษณาเพิ่มขึ้นกว่า $1 พันล้านเหรียญ