20 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกัน ใช้ลำโพงอัจฉริยะ

ผลสำรวจระบุว่า ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกัน ใช้ลำโพงอัจฉริยะ หรือ  Smart Speaker ในเวลาเพียง 2 ปีหลังเปิดตัว อัตราเดียวกับการเติบโตของ Facebook