Amazon Go Store ร้านสะดวกซื้อไม่มีจุด Checkout เปิดบริการแล้ว

บริการ Amazon Go Store ร้านสะดวกซื้อไม่มีจุด Checkout เปิดบริการแล้ว วันนี้ (22 มกราคม 2018) ที่ Seattle หลังผ่านการทดสอบการให้บริการเฉพาะพนักงาน Amazon นานกว่า 1 ปี