สรุปสาระสำคัญ Google I/O วันแรก

  งานสัมมนา Google I/O ปีนี้ Google  เปิดตัวผลิตภัณฑ์, บริการ หลายอย่าง พร้อม Update ความคืบหน้าของ Android N  ติดตาม  สรุปสาระสำคัญ Google I/O วันแรกครับ