อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนตุลาคม 2017

Google รายงาน อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนตุลาคม 2017 Android Marshmallow ยังเป็นอันดับหนึ่ง, อันดับสองคือ Android Lollipop และ Android Nougat แซงขึ้นมาเป็นอันดับสาม

จำนวนผู้ใช้ Android OS ใกล้เคียงกับ Windows OS

StatCounter เปิดเผยผลสำรวจยอดผู้ใช้ Internet จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท (Desktop และ Mobile) ทั่วโลก พบว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2017 จำนวนผู้ใช้ Android OS ใกล้เคียงกับ Windows OS