จำนวนผู้ใช้ Android OS ใกล้เคียงกับ Windows OS

StatCounter เปิดเผยผลสำรวจยอดผู้ใช้ Internet จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท (Desktop และ Mobile) ทั่วโลก พบว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2017 จำนวนผู้ใช้ Android OS ใกล้เคียงกับ Windows OS