The Pegasus Project  – Clip ซึ้งๆ ของคนรักสุนัข

Clip ที่นำมาฝากพวกเราเป็นเรื่องของคนรักสุนัขที่ชื่อว่า Dave Meinert  กับลูกสุนัขชื่อ Pegasus ที่เขาเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ยังแบเบาะ สัตว์แพทย์บอกเขาว่า Pegasus จะเติบโตเป็นสุนัขที่พิการหูหนวกตาบอด ทำให้เขาตัดสินใจบันทึก Clip ของ Pegasus เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์