รายได้และจำนวน Download Apps บน Smartphone สูงเป็นประวัติการณ์

รายได้และจำนวน Download Apps บน Smartphone สูงเป็นประวัติการณ์ ในไตรมาส 1 ปี ค.ศ. 2018 รายได้รวมบน Play Store และ App Store เพิ่มขึ้น 22% จำนวน Download เพิ่มขึ้นกว่า 10%