Apple Store ในจีนรองรับการชำระเงินด้วย Alipay

Apple Store ในจีนรองรับการชำระเงินด้วย Alipay เป็นครั้งแรกที่ Apple Store รองรับระบบชำระเงินที่ไม่ใช่ Apple Pay มีผลกับ Apple Store 41 แห่ง ที่เปิดดำเนินงานในประเทศจีน

เปลี่ยนชื่อ Apple Store เป็น Apple

  Apple ปรับปรุงชื่อร้าน Apple Store ของตนให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเริ่มทยอย เปลี่ยนชื่อ Apple Store เป็น Apple   และปรับปรุงบรรยากาศในร้านให้เป็น Community มากขึ้น

Apple Store ที่สิงคโปร์ จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  Apple ยืนยันข่าวการเปิดร้าน Apple ที่ Singapore พร้อมเปิดเผยว่า Apple Store ที่สิงคโปร์ จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็น Apple Store แห่งแรกๆ ในโลกที่ใช้พลังงานสะอาดแบบ 100%