อนุมัติให้ใช้ Kardia Band สาย Apple Watch วัดการเต้นของหัวใจ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือ FDA อนุมัติให้ใช้ Kardia Band สาย Apple Watch วัดการเต้นของหัวใจ เป็นอุปกรณ์เสริม Apple Watch รายแรกที่ผ่านการพิจารณาจาก FDA ให้ใช้เพื่อสุขภาพ