ความสามารถใหม่ของ Atlas หุ่นยนต์ 2 เท้า ตีลังกากลับหลัง กระโดดสูง 1 เมตร

Boston Dynamics โชว์ ความสามารถใหม่ของ Atlas หุ่นยนต์ 2 เท้า ตีลังกากลับหลัง กระโดดสูง 1 เมตร  ความสามารถที่มนุษย์ส่วนใหญ่ทำไม่ได้