มาเก๊าเริ่มใช้ระบบ Facial Recognition กับตู้ ATM

ใช้ระบบ Facial Recognition กับตู้ ATM ที่มาเก๊า ต้องใส่รหัสพร้อม Scan ใบหน้าก่อนถอนเงิน จุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการลักลอบนำเงินออกนอกประเทศจีน