Autonomous Rail Rapid Transit รถรางที่ไม่ต้องวิ่งบนรางที่จีน

CRRC Zhuzhou Locomotive ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงในจีน พัฒนา Autonomous Rail Rapid Transit ส่วนผสมระหว่างรถประจำทางและรถไฟฟ้า ไม่ต้องสร้างรางเพราะวิ่งไปตามจุดที่ฝัง Censor ไว้