บาห์เรนพบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ ปริมาณน้ำมันดิบ 8 หมื่นล้านบาร์เรล

ราชอาณาจักร บาห์เรนพบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ ปริมาณน้ำมันดิบ 8 หมื่นล้านบาร์เรล และแก๊สธรรมชาติ ระหว่าง 2.8 ถึง 5.6 แสนล้านคิวบิกเมตร