YouTube ซื้อกิจการ BandPage

  YouTube เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ YouTube ซื้อกิจการ BandPage ซึ่งเป็น Platform ให้ศิลปินและนักดนตรีสามารถ Promote ผลงานควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าของตน