วิธีวางสาย Cable ใต้น้ำ อธิบายง่ายๆ ด้วย GIF. Animation

โลกทุกวันนี้คือโลกของการสื่อสารด้วย Internet และสาย Cable ใต้น้ำคือองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อ Internet ข้ามทวีปได้อย่างไม่มีอุปสรรค