จีนเตรียมเลิกผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใช้น้ำมัน ในประเทศจีน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศจีนเปิดเผยว่า จีนเตรียมเลิกผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใช้น้ำมัน  หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบกำลังพิจารณาร่วมกันในการกำหนดตารางเวลา ที่จะให้หยุดผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใช้น้ำมันในประเทศจีน