Chromebook  ขายดีในหมู่นักศึกษาแต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไป

ผลสำรวจโดย Gartner พบว่า Chromebook ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้รับความนิยมนักสำหรับผู้ใช้ Computer ทั่วไป