Amazon ใช้เงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Amazon ใช้เงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในปี ค.ศ. 2017 งบเพื่อการวิจัยและพัฒนาของ Amazon สูงถึง $2.26 หมื่นล้านเหรียญ

20 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกัน ใช้ลำโพงอัจฉริยะ

ผลสำรวจระบุว่า ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกัน ใช้ลำโพงอัจฉริยะ หรือ  Smart Speaker ในเวลาเพียง 2 ปีหลังเปิดตัว อัตราเดียวกับการเติบโตของ Facebook

จำนวนวัยรุ่นอเมริกันใช้ Facebook น้อยลง

ผลสำรวจโดย eMarketer ระบุว่า จำนวนวัยรุ่นอเมริกันใช้ Facebook น้อยลง สวนทางกับการสำรวจ จำนวนผู้ใช้โดยรวมที่พบว่าจำนวนชาวอเมริกันใช้ Facebook เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนกุมภาพันธ์ 2018

อัตราส่วนผู้ใช้ Android ทุกเวอร์ชั่น เดือนกุมภาพันธ์ 2018 รายงานโดย Google ระบุว่า  Nougat คือ Android OS ที่มีผู้ใช้มากที่สุด มากกว่า Android Marshmallow เพียงเล็กน้อย