ไตรมาสแรก ปี 2018 ยอดขายลำโพงอัจฉริยะทั่วโลก 9.2 ล้านเครื่อง

ไตรมาสแรก ปี 2018 ยอดขายลำโพงอัจฉริยะทั่วโลก 9.2 ล้านเครื่อง อันดับหนึ่งคือ Amazon, อันดับสอง Google, อันดับสาม Alibaba, อันดับสี่ Apple, อันดับห้า Xiaomi

ยอดจำหน่าย Smartphone ทั่วโลก ลดลงเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์

ยอดจำหน่าย Smartphone ทั่วโลก ลดลงเกือบ 3 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาสแรก ปี ค.ศ. 2018  แบรนด์ขายดีที่สุดยังเป็น Samsung อันดับสองคือ Apple และอันดับสามคือ Huawei

Amazon ใช้เงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Amazon ใช้เงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในปี ค.ศ. 2017 งบเพื่อการวิจัยและพัฒนาของ Amazon สูงถึง $2.26 หมื่นล้านเหรียญ

20 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกัน ใช้ลำโพงอัจฉริยะ

ผลสำรวจระบุว่า ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกัน ใช้ลำโพงอัจฉริยะ หรือ  Smart Speaker ในเวลาเพียง 2 ปีหลังเปิดตัว อัตราเดียวกับการเติบโตของ Facebook