ยิ่งอ้วนโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมยิ่งลด  Being overweight cuts the risk of dementia

ข้อมูลจากการสำรวจโดย  Oxon Epidemiology และ London School of Hygiene and Tropical Medicine ทำให้นักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ต่างประหลาดใจเนื่องจากผลการสำรวจกลับพบว่า  ยิ่งอ้วนโอกาสเป็นโรคความจำเสื่อมยิ่งลด