Elbnb ใช้บ้านเป็น Car-charging Spot

ที่ประเทศสวีเดนค่ายรถยนต์ Renault เปิดตัวบริการ Elbnb ใช้บ้านเป็น Car-charging Spot หรือจุดเติมกระแสไฟให้รถยนต์ไฟฟ้า แก้ปัญหาจำนวนจุดเติมไม่เพียงพอ