Ericsson และ Apple แก้ไขปัญหาสิทธิบัตรสำเร็จ

  Ericsson ยักษ์ใหญ่ในธุรกิจอุปกรณ์โทรคมนาคม บรรลุข้อตกลงปัญหาสิทธิบัตรกับ Apple โดย Ericsson ถอนฟ้องคดีสิทธิบัตรทั้งหมด ในขณะที่ Apple ยินยอมจ่ายส่วนแบ่งจากการขาย iPad และ iPhone นาน 7 ปี โดยไม่เปิดเผยอัตราส่วน และยอดเงินก้อนที่ Ericsson จะได้รับ