Facebook ยุติบริการ App Lifestage

Facebook ยุติบริการ App Lifestage ซึ่งพัฒนาสำหรับกลุ่มผู้ใช้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี แล้ว หลังเปิดตัวไม่ถึงปี เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมทั้งบน iOS และ Android

Facebook ปรับ Algorithm ลดความสำคัญบทความของผู้ที่ Post บ่อยเกินไป

Facebook ปรับ Algorithm ลดความสำคัญบทความของผู้ที่ Post บ่อยเกินไป หลังผลสำรวจพบว่า บางส่วนของผู้ใช้ Facebook ที่ Post มากกว่า 50 บทความต่อวัน มักนำเสนอบทความด้อยคุณภาพ

รัฐสภาเยอรมนีผ่านกฏหมายปรับ Social Media สูงสุด $57 ล้านเหรียญ (ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านบาท) ถ้าไม่ลบ Content เนื้อหารุนแรงผิดกฎหมายอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่กำหนด