Freedom 251 มือถือ Android เครื่องละ $4 เหรียญ

  หลังเป็นข่าวมานานถึงความเป็นไปได้ของ Freedom 251 มือถือ Android เครื่องละ $4 เหรียญ ที่ประเทศอินเดีย ล่าสุดผู้ผลิตเปิดโฉมสินค้าและเริ่มส่งของวันนี้