ชมวัตถุโบราณอารยธรรมมายา ด้วย Google Arts & Culture

Google ร่วมกับ British Museum จัดทำนิทรรศการแบบ Online 3D สามารถ ชมวัตถุโบราณอารยธรรมมายา ด้วย Google Arts & Culture เว็บไซต์ Google สำหรับนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมทั่วโลก

ชม 29 สถานที่ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ จาก Google Arts & Culture

Google จัดทำ  English Heritage Project ชม 29 สถานที่ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ จาก Google Arts & Culture เว็บไซต์ สำหรับผู้สนใจศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จากทั่วโลก