ชม 29 สถานที่ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ จาก Google Arts & Culture

Google จัดทำ  English Heritage Project ชม 29 สถานที่ประวัติศาสตร์ของอังกฤษ จาก Google Arts & Culture เว็บไซต์ สำหรับผู้สนใจศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จากทั่วโลก