เพิ่มความสามารถ Web Page Offline ใน Chrome สำหรับ Android

Google Chrome ปรับปรุง เพิ่มความสามารถ Web Page Offline ใน Chrome สำหรับ Android เวอร์ชั่นล่าสุด  เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้อ่านบทความจากหน้า Web แบบ Offline ซึ่งมีมากกว่า 45 ล้านครั้งต่อสัปดาห์