วิธี Download Video ของเราจาก YouTube แบบ Original Format

ปกติพวกเราที่ Upload Video ไปยัง YouTube และจำเป็นต้อง Download Video กลับสู่เครื่องของเราสามารถทำได้ผ่าน Dashboard ในหน้า YouTube ของเรา แต่ข้อเสียก็คือ Video ที่ Download จะถูกลดคุณภาพเหลือเพียง 480p  แต่มี วิธี Download Video ของเราจาก YouTube แบบ Original Format เหมือนที่เรา Upload ขึ้นไปครับ