ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos on Web

  หลังเพิ่ม ฟีเจอร์ Smart Album ใน Google Photos เมื่อเดือนก่อน  ล่าสุด Google เพิ่ม ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos on Web เป็นการปรับปรุงเล็กๆ แต่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้ Google Photos บน Website ด้วย PC