Google หยุด Project Ara – โครงการสมาร์ทโฟนแบบแยกส่วน

  หลังแจ้งในงาน Google I/O ถึงการเปิดตัว Modular Smartphone หรือสมาร์ทโฟนแบบแยกส่วนปลายปีนี้ ล่าสุด Google หยุด Project Ara – โครงการสมาร์ทโฟนแบบแยกส่วน แล้ว