Honda พัฒนา E2-DR สุดยอดหุ่นยนต์กู้ภัย

Honda พัฒนา E2-DR สุดยอดหุ่นยนต์กู้ภัย เพื่อทำงานในพื้นที่ภัยพิบัติแทนมนุษย์ สามารถปีนป่าย, ข้ามสิ่งกีดขวาง, ทนความร้อน, กันน้ำ, มองเห็นในที่มืด ฯลฯ