ปลายเดือนหน้า บริษัทจีนจะเป็นผู้ดูแลข้อมูล iCloud ในประเทศจีน

Apple แจ้งกำหนดถ่ายโอนการดูแลข้อมูลบัญชี iCloud ในประเทศจีน ปลายเดือนหน้า บริษัทจีนจะเป็นผู้ดูแลข้อมูล iCloud ในประเทศจีน